Månadens Budgethjul


Varje månad presenterar vi vårt budgethjul som visar den procentuella fördelningen mellan alla utgifter i hushållet. 

Årets första månad gör vi ett av de sista rycken på amorteringarna för att sedan glida över till ett rejält sparande. Sparkvoten har ökat något gentemot förra månaden då den låg på 18%. Det är ren lycka att kunna spara mer och mer för varje månad som går.


Månadens budgethjul är sig inte likt, vi börjar skifta fokus från amorteringar till mer sparande och investeringar! Sedan tidigare har vi amorterat kraftigt men då inkomsterna ökat och lånen minskat så vill vi nu öka på sparandet och våra investeringar! En otroligt skön känsla att lånen snart är borta. Nästa år blir spännande!


Det är nu den tiden på månaden och det är alltid lika trevligt att gå igenom budgeten!
Efter en snabb översikt så skruvar vi på amorteringen med ytterligare 2% gentemot oktober. Med en ny, högre lön i hushållet så tuffar det på, vi går i rasande takt mot att bli skuldfria! Sparandet har dock åter fått stryka på foten till förmån för avbetalning på lånen, men vi har såklart en buffert som vi anser kommer skydda oss mot dippar en tid framöver, vi fyller dock på den med ett par tusenlappar som brukligt! Vi siktar på 40% sparkvot nästa år när vi är skuldfria


Med en ny, högre lön i hushållet så skruvar vi upp amorteringen till 35% av den total inkomsten till hushållet, vi går i rasande takt mot att bli skuldfria. Denna månad tuffar det annars på i vanlig takt, sparandet har minskat till förmån för avbetalning på lånen, vi har en nu buffert som vi anser kommer skydda oss mot dippar en tid framöver, dock siktar vi på att ha en buffert på 100kkr redan nästa år! Denna månad ska vår elräkning för halvåret betalas, så några tusenlappar mer hamnar på boende! När lån är avbetalda så kommer den delen övergå till sparande. Vi siktar på 40% sparkvot nästa år, hur låter det?