Räntekostnader


Kan ni hantera räntekostnaderna?

I slutet på artikeln ser ni några räkneexempel på vad krediter och bolån kan kosta varje månad i räntor.

Räntor är en ständig snackis och det är inte så konstigt eftersom det kan röra sig om mycket pengar och i väldigt många fall om onödiga pengar man betalar. I dagens exempel ser vi uträkningar för ett par storlekar på en vanlig kredit med 20% ränta som de flesta kreditinstitut har på sina kort. Vidare ser vi ett par räkneexempel på bolån och vad räntekostnaderna blir för dessa vid olika räntenivåer. Givetvis är detta är förenkling eftersom man amorterar ner lånen efterhand, man kanske betalar olika summor varje månad och så vidare, detta medför att räntekostnaden går ner i olika takt, dessutom har man för bostadslån inte sällan en mix utav bottenlån och topplån samt att man kanske gått in med en större eller mindre summa kontanter i boendet. Men det ger en bra fingervisning om hur det ser ut när räntorna ändrar sig. Vår devis är att inte ha krediter alls och helst så lite "vanliga" lån som möjligt av alla slag. 

Vi själva kommer spara ihop till en bostad för att om nödvändigt ta så lite bolån som möjligt. Vi väntar hellre ett par extra år än sätter oss i feta skulder, men alla är olika och prioriterar sin ekonomi på olika sätt, ibland måste man helt enkelt ta stora lån om man vill ha sitt drömboende direkt men då måste man vara beredd på räntekostnaderna som kan komma att stiga om det vill sig illa.

Går räntekostnaderna upp för bolånen, vilket det troligtvis kommer göra inom ett par år, så kan det bli väldigt kostsamt om man sitter på stora lån. Vill det sig riktigt illa så kan räntekostnaden stiga till en hel månadslön per månad.

För att slippa ta krediter och betala dyra pengar till kreditinstituten så bör man helt klart skaffa sig en buffert, på så sätt kan du använda din buffert istället för dyra krediter. Läs mer om buffertsparande och vad du bör tänka på här.

Nedan ser ni räkneexempel för några olika lån och räntesatser: