Ekonomi vid sjukskrivning

Sammanfattning

- Läs på Försäkringskassans hemsida vad som gäller för sjukskrivning

- Se till att ha en buffert som täcker inkomstbortfall under minst 3 månader

- Se över om du behöver en inkomstförsäkring eller om du täcks utav AFA-försäkringen efter 90 dagar

- Gör en sidobudget som du kan ta fram om du blir sjukskrivenHar du koll på vad som händer om du blir sjukskriven en längre period?


Få saker kan få en i ekonomisk sank såsom en långtidssjukskrivning. Det gäller att vara väl förberedd genom att ha koll på vad som gäller kring sjukpenning, sjukförsäkringar, buffert och mycket annat. Jag talar faktiskt från egen erfarenhet här då en av oss i familjen har varit sjukskriven i många månader pga komplikationer i samband med en graviditet. Vänta inte tills du blir sjuk, läs på redan idag så du är väl förberedd om du eller någon i din familj blir sjuk.

Mitt bästa råd är att läsa noga vilka rättigheter och skyldigheter man har som sjukt samt att se till att ha en väl tilltagen buffert.